Ułatwienia dostępu

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Aktualności

Instytut Finansów – zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia I stopnia.
Instytut Finansów – zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia I stopnia.

Instytut Finansów – zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia I stopnia.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach:

27 – 29 listopada 2023 r uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na studiach I stopnia, stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku:

  • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne – limit max. 150 osób na przedmiot; kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
  • Finanse i rachunkowość – studia niestacjonarne – limit max. 111 osób na przedmiot, kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
  • Global Finance and Accounting – studia stacjonarne – brak limitu.

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb.

Przedmiot jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.).

Zapisy są realizowane w dwóch turach:

  • 27 listopada 2023 r – I tura, w godz. 9.00 – 23.59,
  • 29 listopada 2023 r. – II tura, w godz. 9.00 – 23.59.

według następujących zasad:

  1. W pierwszej turze wszyscy studenci dokonują wyboru przedmiotu.
  2. Dyrektor Instytutu wskazuje przedmioty do wyboru, które zostaną uruchomione.
  3. W drugiej turze biorą udział studenci, którzy wybrali w pierwszej turze przedmioty które nie zostały uruchomione oraz studenci, którzy nie dokonali żadnego wyboru przedmiotu w pierwszej turze.
  4. Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru w drugiej turze skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu.

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu przedmiotu do wyboru na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów.

Instytut Finansów I stopień – wykaz przedmiotów do wyboru

Finanse i rachunkowość

stacjonarne

 

I

 

 

II

 

(1 z 3)

·         Geografia ekonomiczna

·         Podstawy organizacji i zarządzania

·         Państwo a gospodarka

(1 z 3)

·         Technologia informacyjna

·          Narzędzia analizy danych finansowych

·          Metody behawioralne i eksperymentalne w    finansach

Global Finance and Accounting

stacjonarne

 

I

 

 

II

 

(1 z 2)

·         Behavioral and experimental methods in        finance

·         State and economy

(1 z 2)

·         Information Technology

·         Financial data analysis tools

Finanse i rachunkowość

niestacjonarne

 

I

 

II

(1 z 3)

·         Geografia ekonomiczna

·         Podstawy organizacji i zarządzania

·         Państwo a gospodarka

(1 z 3)

·         Technologia informacyjna

·         Narzędzia analizy danych finansowych

·         Metody behawioralne i eksperymentalne w finansach