Ułatwienia dostępu

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Aktualności

Instytut Finansów – zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.
Instytut Finansów – zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Instytut Finansów – zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach:

27 – 29 listopada 2023 r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na studiach II stopnia, stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunkach:

 • Audyt finansowy – studia stacjonarne – brak limitu
 • Audyt finansowy – studia niestacjonarne:
 • I rok – limit max. 71 osób na przedmiot; kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia stacjonarne – brak limitu,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia niestacjonarne – brak limitu,
 • Financial Analytics – studia niestacjonarne – brak limitu,
 • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne:
 • I rok – limit max. 65 osób na przedmiot; kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
 • Finanse i rachunkowość – studia niestacjonarne:
 • I rok – limit max. 105 osób na przedmiot; kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
 • Rynki finansowe – studia stacjonarne – brak limitu.

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb.

Przedmiot jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.).

Zapisy są realizowane w dwóch turach:

 • 27 listopada 2023 r. – I tura, w godz. 9.00 – 23.59,
 • 29 listopada 2023 r. – II tura, w godz. 9.00 – 23.59.

według następujących zasad:

W przypadku zapisów z brakiem limitów:

 1. W pierwszej turze wszyscy studenci dokonują wyboru przedmiotu.
 2. Dyrektor Instytutu wskazuje przedmioty do wyboru, które zostaną uruchomione.
 3. W drugiej turze biorą udział studenci, którzy wybrali w pierwszej turze przedmioty które nie zostały uruchomione oraz studenci, którzy nie dokonali żadnego wyboru przedmiotu w pierwszej turze.
 4. Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru w drugiej turze skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu.

W przypadku zapisów z limitem maksymalnym studentów wprowadzonych przez Dyrektora Instytutu:

 1. Student dokonuje wyboru i zapisuje się na wybrane przedmioty (zgodnie z programem studiów),
 2. Przyjęcia na przedmioty do wyboru odbywają się na podstawie rankingu średniej ocen. Przy przyjęciach na przedmioty do wyboru pierwszeństwo mają studenci z wyższą średnią ocen uzyskaną ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów studiów.
 3. Średnia wyliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów; średnia ocen dostępna jest w systemie USOSweb przed rozpoczęciem zapisów.
 4. Kolejność przyjęcia jest wyznaczona na podstawie średniej w następujący sposób:

I grupa – średnia wyższa lub równa 4,0,

II grupa – średnia niższa niż 4,0.

 1. Studenci zapisują się w określonym terminie wg następujących zasad:
 • 27 listopada 2023 r. – zapis studentów z grupy I, w godz. 9.00 – 23.59,
 • 29 listopada 2023 r. – zapis studentów z grupy I i II, w godz. 9.00 – 23.59.

Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru w wyznaczonych terminach skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu.

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu przedmiotu do wyboru na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów.

Instytut Finansów II stopień – wykaz przedmiotów do wyboru

Kierunek

Tryb

Aktualny rok studiów

Przedmiot wybierany na semestr

Nazwa przedmiotu

Finanse i rachunkowość

stacjonarne

I

II

(1 z 3)

·         Etyka w biznesie

·         Społeczna odpowiedzialność biznesu

·         Przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w finansach

I

II

(1 z 3)

·         Finanse lokalne

·         Finanse gospodarstw domowych

·         Finanse Unii Europejskiej

I

II

(1 z 3)

·         Ekonometria w finansach 

·         Ekonomia globalna

·         Efektywność ekonomiczna i ekologiczna projektów inwestycyjnych

Audyt Finansowy

stacjonarne

I

II

(swobodnego wyboru) Przedmiot do wyboru zgłaszany przez Katedry (Dziedzina nauk humanistycznych)

·         Społeczeństwo obywatelskie w XX i XXI wieku

·         Pieniądz i banki w ujęciu historycznym

Bankowość i zarządzanie ryzykiem

stacjonarne

I

II

(1 z 2)

·         Finanse branżowe

·         Współpraca banku z samorządem terytorialnym

I

II

(1 z 2)

·         Metody analizy finansowej

·         Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

I

II

(1 z 2)

·         Rynek i polityka finansowa

·         Bankowość hipoteczna

Rynki finansowe

stacjonarne

I

II

(1 z 3)

·         Behawioralne teorie decyzji inwestycyjnych

·         Samorząd na rynkach finansowych

·         Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Kierunek

Tryb

Aktualny rok studiów

Przedmiot wybierany na semestr

Nazwa przedmiotu

Finanse i rachunkowość

niestacjonarne

I

II

(1 z 3)

·         Etyka w biznesie

·         Społeczna odpowiedzialność biznesu

·         Przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w finansach

I

II

(1 z 3)

·         Finanse lokalne

·         Finanse gospodarstw domowych

·         Finanse Unii Europejskiej

I

II

(1 z 3)

·         Ekonometria w finansach

·         Ekonomia globalna

·         Efektywność ekonomiczna i ekologiczna projektów inwestycyjnych

Audyt Finansowy

niestacjonarne

I

II

(swobodnego wyboru) Przedmiot do wyboru zgłaszany przez Katedry (Dziedzina nauk humanistycznych)

·         Społeczeństwo obywatelskie w XX i XXI wieku

·         Pieniądz i banki w ujęciu historycznym

 

Bankowość i zarządzanie ryzykiem

niestacjonarne

I

II

(1 z 2)

·         Finanse branżowe

·         Współpraca banku z samorządem terytorialnym

I

II

(1 z 2)

·         Metody analizy finansowej

·         Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

I

II

(1 z 2)

·         Rynek i polityka finansowa

·         Bankowość hipoteczna

Financial Analytics

niestacjonarne

I

II

(1 z 3)

·         Globalization and the Perspectives of World Change

·         International Arbitration

·         Politics and Economy of Outer Space