Ułatwienia dostępu

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych

Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych

Stypendium Ministra

Za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe

Zapomoga

Dla studenta w trudnej sytuacji życiowej

Kontakt – Pomoc materialna

Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych