Ułatwienia dostępu

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kierownictwo COS

Kierownictwo COS
Dyrektor Centrum Obsługi Studentów
Zastępca Dyrektora COS
– Kierownik Działu Nauczania
Kierownik Biura Studiów I stopnia
Kierownik Biura Studiów II stopnia i Jednolitych Magisterskich