Ułatwienia dostępu

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Jak załatwić sprawę

Jak załatwić sprawę
Istotą powstania COS jest podniesienie jakości obsługi Studentów poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu spraw, z którymi Studenci zwracać się będą do COS. Karty spraw przygotowane przez wszystkie jednostki wchodzące w skład COS jak również jednostki z nim współpracujące pozwolą Studentom na załatwienie spraw bez konieczności przyjścia na Uczelnię.

Karty spraw dostępne są na stronie kartyspraw.uek.krakow.pl. Logowanie się na stronie kartyspraw.uek.krakow.pl wykonywane jest za pomocą uczelnianego konta (tak samo, jak i do innych uczelnianych serwisów webowych, np.: USOSweb lub student.uek.krakow.pl). Strona kartyspraw.uek.krakow.pl zawiera filtr spraw, za pomocą którego  można filtrować karty  według kategorii sprawy lub według nazwy sprawy. Podstrona z kartą sprawy składa się z krótkiego opisu sprawy, instrukcji załatwienia sprawy, obowiązujących terminów, linków z materiałami pomocniczymi oraz opisem aktów prawnych, dotyczących tej sprawy.

Karty spraw są przygotowane w dwóch językach: polskim i angielskim.