Ułatwienia dostępu

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Procedura obrony pracy dyplomowej

Procedura obrony pracy dyplomowej

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.38.2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie określenia formy przeprowadzenia egzaminów dyplomowych i sposobu odbioru dyplomu ukończenia studiów.

Procedura Obrony Pracy Dyplomowej – Instrukcja Dla Studentów
Procedura Obrony Pracy Dyplomowej – Instrukcja Dla Pracowników UEK
Procedura Zdalnej Obrony Pracy Dyplomowej
Procedura Odbioru Dyplomu