Ułatwienia dostępu

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wymagania stawiane pracom dyplomowym

Wymagania stawiane pracom dyplomowym
Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie wytycznych do przygotowania pracy dyplomowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie