Ułatwienia dostępu

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin studiów

Regulamin studiów
Aktualne akty prawne związane z regulaminem studiów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UEK pod adresem: Regulamin Studiów

 

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2023 r. : Regulamin Studiów