Ułatwienia dostępu

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Aktualności

Zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne – Analityka gospodarcza.
Zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne - Analityka gospodarcza.

Zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne – Analityka gospodarcza.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach:

29 listopada – 3 grudnia 2023 r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na studiach II stopnia, stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku:

Analityka gospodarcza

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru :

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb.

Przedmiot jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.)

W sytuacji, gdy żaden z przedmiotów nie uzyska ww. liczby zgłoszeń uruchomiony zostanie przedmiot lub przedmioty z największa liczbą zarejestrowanych osób. Osobom zarejestrowanym na przedmioty nie uruchomione zostanie uruchomiona II tura zapisów.  

Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru  skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu.

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu przedmiotu do wyboru na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów.

Student wybiera dwa przedmioty z oferowanych:

 

  • Bazy danych – SQL
  • Analiza danych w języku Python
  • Behawioralne aspekty decyzji ekonomicznych
  • Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie
  • Zrównoważona działalność marketingowa przedsiębiorstw
  • Zarządzenie systemem przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (przedmiot oferowany tylko na studiach stacjonarnych)
  • Skoringowe modele pomiaru ryzyka kredytowego
  • Finansowanie ochrony zdrowia
  • Analiza efektywności jednostek gospodarczych za pomocą metody DEA
  • Wycena opcji (przedmiot oferowany tylko na studiach stacjonarnych).